Recent Submissions

 • Współpraca dla bezpieczeństwa 

  Karczemska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Naukowcy z PŁ opracowują powłoki antybakteryjne o właściwościach drobnoustrojobójczych. Zostaną one zastosowane w szpitalu.
 • Termodynamiczne podstawy budowy urządzeń przemysłu spożywczego, chłodnictwa i klimatyzacji. Część II : Gazy rzeczywiste i procesy obróbki powietrza 

  Bratek, Tadeusz; Gorczakowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1994)
 • Klasa pod patronatem PŁ 

  Kaczmarek, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach wyraziły chęć uruchomienia klasy Inżynierii Materiałowej w ramach Mechaniki. Podpisy ...
 • Error Reduction for Static Localization 

  Morawska, Barbara; Lichy, Krzysztof; Koch, Piotr; Niedźwiedzki, Jakub; Leplawy, Marcin; Lipiński, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  This article describes methods for reducing the position measure-ment error of ultra-wideband localization system - DecaWave TREK1000. The static localization accuracy of this system can achieve 10cm. The local-ization ...
 • Efekty degradacji folii opakowaniowych przez mikroflorę termofilną 

  Szumigaj, Joanna; Żakowska, Zofia; Klimek, Leszek; Bartkowiak, Artur (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Badano podatność folii opakowaniowych otrzymanych z celulozy, polikaprolaktonu i polikwasu mlekowego na działalność glebowej mikroflory termofilnej. Po 2 miesiącach kompostowania w temperaturze 48°C przeprowadzono analizę ...
 • Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych 

  Szymanowski, Hieronim; Kaczmarek, Mariusz; Gazicki-Lipman, Maciej; Klimek, Leszek; Szumigaj, Joanna (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  W badaniach użyto skrobi ziemniaczanej jako wypełniacza dla polietylenu (LDPE) w celu zwiększania jego zdolności do biodegradacji. Ponieważ mieszalność skrobi natywnej z polietylenem jest słaba, jej ziarna poddano ...
 • Mikroskopia fluorescencyjna (MF) i elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) w badaniu biofilmu bakteryjnego 

  Jakubowski, Witold; Klimek, Leszek; Szymański, Witold; Walkowiak, Bogdan (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  W ciągu ostatnich lat niezwykle dynamicznie rozwijają się nauki łączące zagadnienia medyczne i inżynierskie. Jednym z efektów obserwowanego postępu jest coraz szerszy zakres wykorzystania biomateriałów wspomagających ...
 • Antykorozyjne warstwy nanokrystalicznego diamentu na implantach medycznych 

  Bąkowicz, K.; Grabarczyk, J.; Niedzielski, P.; Mitura, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2000)
 • Politechnika współtworzy system separacji mikroalg 

  Liśkiewicz, Grzegorz; Miller, Brian; Tomecka, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową projektów finansowanych w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na czele listy, z ...
 • Naprężenia badane pod supermikroskopem 

  Czapski, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Międzynarodowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą prof. Tomasz Kubiak i jego doktorant mgr inż. Paweł Czapski z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej we współpracy z University of Bath ...
 • Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji 

  Kamińska, Dorota; Zwoliński, Grzegorz; Laska-Leśniewicz, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej ...
 • „Zielone kompetencje” młodzieży 

  Jastrzębska, Aleksandra; Jastrzębski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2021)
  W obliczu zmian klimatycznych i dynamicznie zmieniającej się gospodarki poszukiwane są rozwiązania, które wspierają dążenie do bardziej zrównoważonego, „zielonego” świata. Na te potrzeby odpowiada europejski projekt D ...
 • Mechanicy i chemicy wspólnie dla ochrony środowiska 

  Obidowski, Damian; Fligel, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Naukowcy z Instytutu Maszyn Przepływowych, Instytutu Inżynierii Materiałowej oraz z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej pracują nad prototypem urządzenia do bezpiecznego przetwarzania pojemników po aerozolach. Badania ...
 • Wyboczenie cienkościennych konstrukcji kompozytowych z żebrami pośrednimi 

  Teter, A.; Kołakowski, Z.; Kubiak, T. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  W pracy rozpatrzono interakcyjne wyboczenie pryzmatycznych, cienkościennych, kompozytowych słupów o przekrojach otwartych wzmocnionych żebrami pośrednimi i wzmocnieniami brzegowymi. Przyjęto, że słupy są swobodnie podparte. ...
 • Wpływ modułu sprężystości postaciowej na stateczność płyt trójwarstwowych 

  Mania, R. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  W pracy podano wyniki analizy stateczności globalnej płyt trójwarstwowych w kształcie trapezu równoramiennego swobodnie podpartych na całym obwodzie, poddanych osiowemu ściskaniu. Omówiono szczególny wpływ materiału ...
 • Interaction of global and local modes at free oscillations of compressed thin-walled beams 

  Manevich, A.I.; Kołakowski, Z. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  The influence of a compressive force on free nonlinear oscillation of thin-walled members is studied. The case of internal autoparametric resonance is considered when the ratio of natural frequencies of global and local ...
 • Behaviour of stainless steel columns under combined bending and axial compression loading 

  Macdonald, M.; Rhodes, J.; Kotełko, M. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  The behaviour and load capacity of Type 304 stainless steel columns of lipped channel cross-section, subjected to pure compression loading was presented by Macdonald, Rhodes and Kotelko in 2000 [1].This paper describes ...
 • Analiza stateczności cienkościennych dźwigarów skrzynkowych obciążonych cieplnie 

  Kubiak, T.; Niezgodziński, T. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  W pracy zaprezentowano rozważania dotyczące słuszności przyjmowania założenia prostych brzegów podczas analizy stateczności płyt obciążonych termicznie. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych (MES) dla dźwigarów oraz ...
 • Nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych 

  Kubiak, T.; Kołakowski, Z. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  W pracy zaprezentowano podstawowe idee w podejściu do stateczności, stanów pokrytycznych i nośności cienkościennych belek - słupów z kompozytów warstwowych o przekrojach otwartych i zamkniętych. Przedstawiono oszacowanie ...
 • Stateczność i nośność graniczna cienkościennych słupów wieloobwodowych poddanych równomiernemu ściskaniu 

  Królak, M.; Grądzki, R. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  W pracy przeprowadzono analizę stateczności lokalnej i globalnej ( eulerowskiej) oraz nośności granicznej równomiernie ściskanych izotropowych słupów o przekrojach kwadratowych wieloobwodowych (wielokomorowych) o stałym ...

View more