Recent Submissions

 • Nonlinear Dynamics of Forced Oscillator Subjected to a Magnetic Interaction 

  Skurativskyi, Sergii; Kudra, Grzegorz; Witkowski, Krzysztof; Wasilewski, Grzegorz; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
  It is considered the system composed of a cart moving along a linear rolling bearing with harmonic excitation produced by a stepper motor with an unbalanced disk. The magnetic field is generated by a pair of non-point ...
 • Research of the dynamics of a physical pendulum forced with an electromagnetic field 

  Ogińska, Ewelina; Grzelczyk, Dariusz; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
  In this paper, both experimental and numerical results of the dynamics of a pendulum with a neodymium magnet and an aerostatic bearing are presented. The experimental stand includes the pendulum with the neodymium magnet ...
 • Parametric Vibrations of a System of Oscillators Connected with Periodically Variable Stiffness 

  Kudra, Grzegorz; Witkowski, Krzysztof; Seth, Soumyajit; Polczyński, Krystian; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
  The work is a part of a larger project concerning investigations of different configurations of connected oscillators with direct and parametric forcing sources. Among others, we present preliminary numerical studies of ...
 • Identification of the model parameters based on the ambiguous branches of resonance response curves 

  Sypniewska-Kamińska, Grażyna; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
  A concept of the method of determining the parameters describing the damping and the nonlinearity, which can be of physical or geometrical nature, is presented in the paper. The main idea is explained regarding mechanical ...
 • Vibration of the system with nonlinear springs connected in series 

  Awrejcewicz, Jan; Starosta, Roman; Sypniewska-Kamińska, Grażyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
  Solution of the problem and qualitative analysis of the forced vibration of the spring pendulum containing nonlinear springs connected in series is made in the paper. The method of multiple scales in time domain (MMS) ...
 • Modelling and Analysing of a Spring Pendulum Motion in the Presence of Energy Harvesting Devices 

  Abohamer, M. K.; Awrejcewicz, J.; Starosta, R.; Amer, T.S.; Bek, M.A. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
  Energy harvesting will become more and more essential mechanical vibration applications of many devices. The vibrations can be converted by appropriate devices into electrical energy, which can be used as a power supply ...
 • Influence of fractional order parameter on the dynamics of different vibrating systems 

  Zafar, Azhar Ali; Awrejcewicz, Jan (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2021)
  In this work, we will investigate the fractional differential equations associated to different vibration phenomena. More specifically, we will discuss Bagley-Torvik equation, composite fractional relaxation differential ...
 • DSTA-2021 Conference Books – Abstracts 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Mrozowski, Jerzy; Olejnik, Paweł (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2021)
  From Preface: This is the sixteen time when the conference “Dynamical Systems – Theory and Applications” gathers a numerous group of outstanding scientists and engineers, who deal with widely understood problems of theoretical ...
 • Współpraca dla bezpieczeństwa 

  Karczemska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Naukowcy z PŁ opracowują powłoki antybakteryjne o właściwościach drobnoustrojobójczych. Zostaną one zastosowane w szpitalu.
 • Termodynamiczne podstawy budowy urządzeń przemysłu spożywczego, chłodnictwa i klimatyzacji. Część II : Gazy rzeczywiste i procesy obróbki powietrza 

  Bratek, Tadeusz; Gorczakowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1994)
 • Klasa pod patronatem PŁ 

  Kaczmarek, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach wyraziły chęć uruchomienia klasy Inżynierii Materiałowej w ramach Mechaniki. Podpisy ...
 • Error Reduction for Static Localization 

  Morawska, Barbara; Lichy, Krzysztof; Koch, Piotr; Niedźwiedzki, Jakub; Leplawy, Marcin; Lipiński, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  This article describes methods for reducing the position measure-ment error of ultra-wideband localization system - DecaWave TREK1000. The static localization accuracy of this system can achieve 10cm. The local-ization ...
 • Efekty degradacji folii opakowaniowych przez mikroflorę termofilną 

  Szumigaj, Joanna; Żakowska, Zofia; Klimek, Leszek; Bartkowiak, Artur (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  Badano podatność folii opakowaniowych otrzymanych z celulozy, polikaprolaktonu i polikwasu mlekowego na działalność glebowej mikroflory termofilnej. Po 2 miesiącach kompostowania w temperaturze 48°C przeprowadzono analizę ...
 • Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych 

  Szymanowski, Hieronim; Kaczmarek, Mariusz; Gazicki-Lipman, Maciej; Klimek, Leszek; Szumigaj, Joanna (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  W badaniach użyto skrobi ziemniaczanej jako wypełniacza dla polietylenu (LDPE) w celu zwiększania jego zdolności do biodegradacji. Ponieważ mieszalność skrobi natywnej z polietylenem jest słaba, jej ziarna poddano ...
 • Mikroskopia fluorescencyjna (MF) i elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) w badaniu biofilmu bakteryjnego 

  Jakubowski, Witold; Klimek, Leszek; Szymański, Witold; Walkowiak, Bogdan (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
  W ciągu ostatnich lat niezwykle dynamicznie rozwijają się nauki łączące zagadnienia medyczne i inżynierskie. Jednym z efektów obserwowanego postępu jest coraz szerszy zakres wykorzystania biomateriałów wspomagających ...
 • Antykorozyjne warstwy nanokrystalicznego diamentu na implantach medycznych 

  Bąkowicz, K.; Grabarczyk, J.; Niedzielski, P.; Mitura, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2000)
 • Politechnika współtworzy system separacji mikroalg 

  Liśkiewicz, Grzegorz; Miller, Brian; Tomecka, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową projektów finansowanych w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na czele listy, z ...
 • Naprężenia badane pod supermikroskopem 

  Czapski, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Międzynarodowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą prof. Tomasz Kubiak i jego doktorant mgr inż. Paweł Czapski z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej we współpracy z University of Bath ...
 • Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji 

  Kamińska, Dorota; Zwoliński, Grzegorz; Laska-Leśniewicz, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej ...
 • „Zielone kompetencje” młodzieży 

  Jastrzębska, Aleksandra; Jastrzębski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2021)
  W obliczu zmian klimatycznych i dynamicznie zmieniającej się gospodarki poszukiwane są rozwiązania, które wspierają dążenie do bardziej zrównoważonego, „zielonego” świata. Na te potrzeby odpowiada europejski projekt D ...

View more