Show simple item record

dc.contributor.authorBakalarczyk, Sebastian
dc.contributor.editorRed. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzypl_PL
dc.date.accessioned2018-10-02T11:35:41Z
dc.date.available2018-10-02T11:35:41Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationBakalarczyk S., Innowacje bankowe : bankowość elektroniczna, bankowość inwestycyjna i inżynieria finansowa., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-7283-200-5.
dc.identifier.isbn83-7283-200-5
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1946
dc.description.abstract[...] Zgodnie z przyjętym celem określono systematykę prezentacji poszczególnych obszarów merytorycznych. I tak podzielono książkę na trzy główne części: Bank i czynności bankowe, bankowość elektroniczną, bankowość inwestycyjną. Część pierwsza została poświęcona wprowadzeniu czytelnika w problematykę bankowości, roli i funkcji Narodowego Banku Polskiego, rodzaju banków, specyfiki oferowanych produktów bankowych. Część ta ma charakter syntetycznego zasygnalizowania wspomnianych zagadnień, zakreślając jedynie ramy, w których oscyluje problematyka książki. W drugiej części podjęto tematykę bankowości elektronicznej, która jest dość młodym obszarem, i cały czas prężnie się rozwija. Rozwój tej dziedziny wymusza konieczność ciągłej modernizacji technologii, i było to główną przyczyną zainteresowania się tą tematyką oraz impulsem do napisania pracy. Bankowość elektroniczna ( e-banking) jest formą usług oferowanych przez niektóre banki, polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera bądź innego urządzenia elektronicznego, np. telefonu i łącza telekomunikacyjnego. Zależnie od banku i wykorzystywanego oprogramowania, może ona pozwalać jedynie na bierny wgląd w stan rachunku i ewentualne uzyskanie ogólnych informacji na temat usług banku (np. oprocentowanie lokat), bądź również na aktywne dokonywanie operacji na rachunkach, takich jak: przelewy, zakładanie lokat, czy zamawianie czeków. Jednym z rodzajów bankowości elektronicznej jest tzw. bankowość internetowa, która umożliwia dostęp do rachunku bankowego przy wykorzystaniu technologii przeglądarek internetowych. Bankowość elektroniczna jest szansą dla wszystkich banków, dużych i małych. Przewagę na rynku uzyskują te z nich, które wcześniej zorientują się w jakim kierunku podąża dzisiejsza bankowość. Konieczne jest wprowadzenie nowoczesnej technologii, techniki, instrumentów informatycznych, nowych produktów bankowych (takich jak bankowość elektroniczna) oraz zmian w operacjach bankowych (szybkość, sprawność, wszechstronność). Wiedza społeczeństwa o usługach bankowości elektronicznej, z pewnością na dziś, nie jest wystarczająca, ponieważ wiele grup społecznych nie ma pojęcia na czym one polegają. Nastawienie społeczne do usług e-banking też nie jest najlepsze. Ludzie boją się wyłudzeń internetowych, nagłego zniknięcia pieniędzy, przejęcia kontroli nad ich rachunkiem przez osoby nieuprawnione. Powszechnie uważa się, że zabezpieczenia stosowane w bankowości elektronicznej, nie są wystarczające. Może to wynikać z nieznajomości większości mechanizmów zabezpieczających. Dlatego jest społecznie pożądane, aby banki elektroniczne na zabezpieczenia transakcji przeznaczały większe kwoty, niż ich tradycyjne odpowiedniki. Działania zabezpieczające mają na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji dostępnych w sieci. Mechanizmy kontroli, ustanowione dla ochrony poufności i integralności danych, powinny skutecznie zapobiegać przenikaniu informacji do publicznej wiadomości oraz ich nielegalnym zmianom. Czynności zarządzania siecią i komputerami należy ściśle koordynować w celu optymalizacji usług oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w ramach infrastruktury informatycznej banku. Dalszy rozwój bankowości elektronicznej jest uzależniony od wielu czynników. Wykształcone i świadome społeczeństwo stanie się potencjalnym klientem bankowości elektronicznej. Do pełnego dostosowania się gospodarki krajowej do gospodarki elektronicznej niezbędne jest jednak wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, a również rozbudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, która udostępni tani i powszechny dostęp do kanałów dystrybucji usług bankowych. W tej części przedstawiono charakterystykę bankowości elektronicznej, uwarunkowania techniczne i technologiczne, zalety i wady, systemy rozliczeń i tendencje rozwojowe. W części dotyczącej bankowości inwestycyjnej zaprezentowano zarządzanie portfelem w celach inwestycyjnych. Wykorzystując między innymi metody matematyczne w dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego. Obok zaprezentowano historię i stan pochodnych instrumentów finansowych. Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Należą do nich między innymi: studenci uczelni wyższych (nie tylko ekonomicznych ale także politechnicznych ze względu na obszary o charakterze techniczno-technologicznym), słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy banków i instytucji pośrednictwa finansowego oraz przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy mogą czerpać z niej wiedzę i inspirację dla procesów prowadzonych wewnątrz organizacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.subjectbanki - innowacje - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectbanki inwestycyjne - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectbanki operacyjne - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectbankowość elektroniczna - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectinżynieria finansowa - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectbanks - innovations - academic textbooksen_EN
dc.subjectinvestment banks - academic textbooksen_EN
dc.subjectoperating banks - academic textbooksen_EN
dc.subjectelectronic banking - academic textbooksen_EN
dc.subjectfinancial engineering - academic textbooksen_EN
dc.titleInnowacje bankowe : bankowość elektroniczna, bankowość inwestycyjna i inżynieria finansowapl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.contributor.reviewerKaźmierczak, Andrzejpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record