Najnowsze pozycje

 • TEWI 2021 (Technology, Education, Knowledge, Innovation) 

  Wojciechowski, Adam (Ed.); Napieralski, Piotr (Ed.); Lipiński, Piotr (Ed.) (Lodz University of Technology Press, 2021)
  The monograph TEWI 2021 is a direct response to the demand of the industry, which looks for research projects partners. On the one hand, the material submitted for this monograph will give opportunity for the academic ...
 • Optymalizacja wielokryterialna w procesach decyzyjnych i jej wykorzystanie w zarządzaniu środowiskiem w zrównoważonych miastach 

  Żykwińska-Rouba, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Optymalizacja wielokryterialna jest narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne w wielu dziedzinach i obszarach. Od wielu lat są one wykorzystywane do wspierania decydentów w zakresie podejmowania decyzji związanych z ...
 • Bezpieczeństwo w logistyce transportu 

  Zwoliński, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Celem przedstawionego rozdziału jest zobrazowanie istoty i znaczenia transportu, jego rodzaju, zdefiniowanie pojęć transportu, logistyki i spedycji tworzących branżę TSL, przedstawienie praktycznego zastosowania transportu ...
 • Wyzwania elastyczności czasowej i przestrzennej pracy – studium teoretyczne 

  Wróbel-Lachowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Rozdział stanowi studium teoretyczne zagadnienia elastyczności czasowej i przestrzenne pracy, w szczególności pracy świadczonej poza terenem zakładu, w tym telepracy i pracy zdalnej. Celem rozdziału jest omówienie ...
 • Kultura bezpieczeństwa żywności jako wymaganie-wyzwanie dla przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego 

  Walaszczyk, Anna; Mnich, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W opracowaniu podjęto się próby przybliżenia problematyki Kultury Bezpieczeństwa Żywności, bazując na wymaganiach normalizacyjnych oraz przeglądzie literatury przedmiotu. W rozważaniach teoretycznych nawiązano do Przemysłu ...
 • Determinanty bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ekologistyki 

  Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Rozdział jest tematycznie związany z aktualnym, istotnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa dwóch systemów: środowiska naturalnego i ekologistyki. Pierwsza część opracowania zawiera koncepcje analizy systemowej ...
 • Zastosowanie teorii kolejek do estymacji poziomu wykorzystania oddziałów intensywnej terapii 

  Szymonik, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie jednej z podstawowych metod pozwalających na analizę zagadnień związanych z zarządzaniem oddziałami intensywnej terapii. Ze względu na dostępność, w pracy wykorzystane ...
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje 

  Rybińska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Najważniejszym elementem zarządzania bezpieczeństwem żywności jest jego zapewnienie. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie jest kwestią, nad którą czuwają tylko producenci. To wspólne zadanie wszystkich uczestników ...
 • Standaryzacja procesu a wdrażanie komponentów Industry 4.0 

  Olender, Nina; Polak-Sopińska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Koncepcja Industry 4.0 intensywnie się rozwija, a jej wdrażanie staje się wyzwaniem oraz czynnikiem strategicznym dla przedsiębiorstw, chcących utrzymać, bądź polepszyć swoją pozycję na rynku. Czwarta rewolucja przemysłowa ...
 • Integracja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-ISO 45001:2018 z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakładzie produkcyjnym – studium przypadku 

  Mróz, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Postępująca globalizacja i związana z nią rywalizacja przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym wymaga wdrażania przez nie standardów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz normami charakterystycznymi ...
 • Deficyt zasobów ludzkich wyzwaniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście megatrendów 

  Mączewska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Zmiany demograficzne należą do przyczyn megatrendów XXI wieku, z którymi przychodzi zmierzyć się przedsiębiorstwom. Celem rozdziału jest przybliżenie problemu deficytu ludzkiego w kontekście pracy, zarządzania kapitałem ...
 • Zarządzanie kompetencjami służb utrzymania ruchu w dobie Industry 4.0 

  Kalinowska, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W świetle perspektyw rozwoju koncepcji Przemysł 4.0, a tym samym rozwoju wysoce zautomatyzowanych systemów, wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników utrzymania ruchu. Duże ilości danych i informacji ...
 • Rola i potencjał dużych zbiorów danych w utrzymaniu ruchu 

  Błaszczyk, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Aplikacje gromadzące dane zyskują coraz większe znaczenie dla procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu. Podczas codziennych operacji generowane są duże liczby plików i ich obfi tość często paradoksalnie utrudnia zdolność ...
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych 

  Walaszczyk, Anna (red.); Koszewska, Małgorzata (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową pod tytułem Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych. Publikacja ta jest zbiorem dwunastu opracowań naukowych, ...
 • Cell walls polysaccharides of rose hips 

  Balcerzak, Bogumił; Milala, Joanna; Kosmala, Monika; Matysiak, Bożena; Klewicka, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  The content of alcohol insoluble solids (AIS ), polysaccharide composition of cell walls and uronic acids content calculated as galacturonic acid in rose hips (Rosa villosa (Rosa pomifera Herrm) ‘Karpatia', Rosa canina L., ...
 • Kale (Brassica oleraceaL. var. acephala) as a source of dietary fibre 

  Maciejak, Aleksandra; Kosmala, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  The aim of the work was to determine dietary fibre content (total, soluble and insoluble) in kale. Packages of the vegetable were bought in local stores in Lodz. Dietary fibre content determined during the research was ...
 • Functional ice cream with a "clean label" 

  Motyl, Wojciech; Dziugan, Piotr; Motyl, Ilona; Jóźwiak, Aleksandra; Nowak, Szymon (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  High market competitiveness as well as in creased interest in health-related products forces producers to create new products and innovative production technologies that would encourage a potential customer to buy. The ...
 • Natural preservatives in meat products 

  Sośnicka, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  The use of preservatives in industrial food production is now common practice. However, there is growing concern among consumers over the harmful effectsof common chemical preservatives. As a result, there is inc reased ...
 • Polish plants as raw materials for cosmetic purposes 

  Mietlińska, Katarzyna; Przybyt, Małgorzata; Kalemba, Danuta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  The cosmetics market is more and more demanding, and there is a constant request for new products. The aim of the study was to find plant materials occurring commonly in Poland that would have a multidirectional effect on ...
 • Composition of leaf and flower essential oil of Myrica gale L. 

  Wawrzyńczak, Karolina; Jakiel, Alicja; Kalemba, Danuta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Myrica gale L. leaves were collected from two plantations in Poland and flowers from one plantation. Essential oil yield and composition were assessed according to plantation site and leaf development stage. Main components ...

View more