Recent Submissions

 • Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego : współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego 

  Więcek, Bogusław; Perkowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  (...) Jedną z dróg poprawy sytuacji jest szersze współdziałanie zainteresowanych instytucji (uczelni, muzeów, archiwów i pracowni konserwatorskich) na terenie naszego regionu oraz lepsza informacja o możliwościach, ...
 • Toksyny oraz substancje toksyczne obecne w budynkach mieszkalnych - działanie, źródła oraz zapobieganie. 

  Bedka, Agnieszka; Rosiński, Michał (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  XXI wiek pełen jest informacji o zagrożeniach, na które narażeni są ludzie – smog, gluten, globalne ocieplenie, żywność nafaszerowana lekami, konflikty pomiędzy państwami czy terroryzm. Mimo to, bardzo rzadko poruszany ...
 • Rola inżynierii chemicznej i procesowej w agrotechnice. 

  Błaszczyk, Marcin; Zakrzewska, Maria (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  Inżynieria chemiczna i procesowa to dziedzina, która odgrywa niebagatelną rolę w rolnictwie. Nawozy sztuczne, chemiczne środki ochrony roślin, solaryzacja czy termizacja gleby, to tylko kilka z wielu osiągnięć, jakich w ...
 • Proces pozyskiwania i oczyszczania produktów pszczelich. 

  Pędziwiatr, Paulina; Zawadzki, Dawid (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  Ul to archetyp najsprawniej i najdłużej działającej fabryki, która od milionów lat nieprzerwanie dostarcza cennych i użytecznych produktów. Ze względu na różnorodność wytwarzanych dóbr, każdy wytwór pracy pszczelej ...
 • Ekstrakcja związków bioaktywnych z ziaren ryżu wspomagana ultradźwiękami. 

  Sołtysiak, Kinga (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  Olej ryżowy jest używany na szeroką skalę w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym oraz spożywczym. Ze względu na bogatą zawartość takich związków, jak tokoferol, tokotrienol i oryzanol uznawany jest jako naturalne źródło ...
 • Bezpieczeństwo pracy podczas procesu odlewania metoda odśrodkową. 

  Pluta, Sebastian (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  Odlewanie w formach wirujących, zwane też odśrodkowym, polega na kształtowaniu odlewów z metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki z wykorzystaniem siły odśrodkowej. Technologia ta była stosowana już w starożytności o ...
 • Bezpieczeństwo w nanotechnologii. 

  Strąk, Szymon (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  Świat nanocząstek na dobre rozbudził fantazje ludzi w wielu gałęziach nauki i przemysłu. Potencjał wykorzystywania niezwykłych i nieosiągalnych przedtem właściwości nanomateriałów jest olbrzymi, a proces włączania ich do ...
 • VII Seminarium Studenckie. Bezpieczeństwo w inżynierii procesowej 

  Politechnika Łódzka. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.; Lodz University of Technology. Faculty of Process and Environmental Engineering. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)