Show simple item record

dc.contributor.authorWielgosiński, Grzegorz
dc.contributor.authorWasiak, Dorota
dc.contributor.authorZawadzka, Alicja
dc.date.accessioned2016-02-08T12:47:01Z
dc.date.available2016-02-08T12:47:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationEcological Chemistry and Engineering S., Vol. 21, Issue 3, pages 413–423
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1145
dc.identifier.urihttp://www.degruyter.com/view/j/eces.2014.21.issue-3/eces-2014-0030/eces-2014-0030.xml?format=INT
dc.description.abstractThermal treatment of waste is one of the ways of their processing. It is commonly used in most developed countries of the European Union. Major by-products of the combustion processes are slag and bottom ash. In the majority of EU countries bottom ash and slag are used as a priming for road construction. In Poland slag and bottom ash from incineration process are stabilized with the addition of cement and some polymers and are landfilled as wastes. In accordance to Polish law, depending on the leaching of heavy metals from fly ash and slag after thermal treatment of waste can be regarded as both hazardous and non-hazardous wastes. At present work sequential extraction methods described in the literature: Tessier’s method, van Herck’s method and BCR method were compared experimentally with the results of using Swiss standard TVA.SA.1991 and European standard EN 12457 and total concentration of metals in sample analyzed after complete digestion of sample. The study sample was bottom ash from the medical waste incineration plant.en_EN
dc.description.abstractTermiczne przekształcanie odpadów jest jednym ze sposobów ich przetwarzania. Głównymi produktami ubocznymi procesu spalania są żużel i popiół paleniskowy. W większości krajów UE są one wykorzystywane gospodarczo. W Polsce żużle i popioły po termicznym przekształcaniu stabilizuje się z dodatkiem cementu i polimerów i składuje jako odpad. Zgodnie z obowiązującym prawem, w zależności od wymywalności metali ciężkich, żużel i popioły po termicznym przekształcaniu odpadów mogą być uznawane zarówno za odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. W pracy porównano doświadczalnie metody ekstrakcji sekwencyjnej opisane w literaturze: metodę Tessiera, metodę van Hercka oraz metodę BRC. Badaniu poddano próbkę popiołu pochodzącą ze spalarni odpadów medycznych.pl_PL
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherTowarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE)pl_PL
dc.relation.ispartofseriesEcological Chemistry and Engineering S., Vol. 21, Issue 3, 2014en_EN
dc.subjectwaste incinerationen_EN
dc.subjectslag and bottom ashen_EN
dc.subjectenvironmental impacten_EN
dc.subjectheavy metal leachingen_EN
dc.subjectsequential extractionen_EN
dc.subjectspalanie odpadówpl_PL
dc.subjectżużle i popiołypl_PL
dc.subjectoddziaływanie na środowiskopl_PL
dc.subjectwymywanie metali ciężkichpl_PL
dc.subjectekstrakcja sekwencyjnapl_PL
dc.titleThe Use of Sequential Extraction for Assessing Environmental Risks of Waste Incineration Bottom Ashen_EN
dc.title.alternativeWykorzystanie Ekstrakcji Sekwencyjnej Do Oceny Zagrożeń Dla Środowiska Powodowanych Przez Żużle I Popioły Z Procesu Termicznego Przekształcania Odpadówpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record