Scientific Bulletin. Physics.

W czasopiśmie Scientific Bulletin. Physics publikowane są artykuły pracowników i studentów Instytutu Fizyki PŁ, pracowników Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ oraz pracowników innych uczelni, dotyczące najnowszych badań we wszystkich dziedzinach fizyki. Ukazuje się jeden zeszyt rocznie. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim. Wszystkie prace są recenzowane. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazTech.The Scientific Bulletin. Physics journal publishes articles of employees and students of the Institute of Physics, Technical University of Lodz, employees of the Center for Teaching Mathematics and Physics, and employees of other universities, regarding the latest research in all areas of physics. One issue is published every year. The journal is published in English. All works are reviewed. The journal is indexed in the BazTech database.Strona wydawcy : https://wydawnictwo.p.lodz.pl

Strona czasopisma : https://eczasopisma.p.lodz.pl/PHYSICS

DOI : 10.34658/physicsPrzeglądaj

Kolekcje w tym zbiorze

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4