Książki, monografie, podręczniki, rozdziały (CNMiF)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 28
 • Pozycja
  Wykład z fizyki. Cz. 1
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010) Kania, Sylwester; Świątek, Józef
 • Pozycja
  Nieznośna lekkość matematyki
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012) Szczepaniak, Jakub; Just, Andrzej
  "...W książce, którą Czytelniku trzymasz w ręku przedstawiłem kilka przykładów, jak Matematyka może pomóc w sytuacjach życia codziennego, zrozumieniu sztuki, czy podczas przyjemności związanych z podjęciem prawidłowych decyzji dotyczących zmagań duszy i ciała. Zakładam, że Czytelnik posiada elementarną wiedzę z podstaw Matematyki na poziomie rozszerzonym liceum ogólnokształcącego. Kolejne rozdziały są próbą pokazania i przekonania Czytelnika, że Matematyka jest kluczem do zrozumienia reguł rządzących nawet najprostszymi zdarzeniami. Opisałem działanie Matematyki w wielu zagadnieniach transportowych, sytuacjach społecznych - jak wieczory spędzone wspólnie z przyjaciółmi w kawiarniach czy pubach. Pomogę w podejmowaniu trudnych decyzji, opisując, jak zachować się w krytycznych sytuacjach np. pojedynki honorowe, jak zawierać ubezpieczenia i jakie mamy szanse na skuteczne rzucenie palenia. Czy rzeczywiście niektóre osoby posiadają szczególny dar, tzw.: postrzegania pozazmysłowego - to wyjaśnię w jednym z rozdziałów. Opisałem, jak Matematyka wpływała na rozwój sztuki i jak Matematycy i ich prace inspirowały artystów. Na zakończenie pokazałem Matematykę w samej sobie - jak potrafi urzec i zaskoczyć jednocześnie swą prostotą, konsekwencją i żelazną logiką...."
 • Pozycja
  Matematyka nie tylko dla zakochanych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010) Szczepaniak, Jakub; Just, Andrzej
  "...Książka ta stanowi wybór z kilku pierwszych spotkań Akademii poświęconych Matematyce w życiu uczuciowym oraz zawiera kilka nowych tematów, jak Matematyka w sporcie, portfelu, sklepie. Osobne rozdziały są poświęcone bezpiecznemu przesyłaniu informacji, obecności matematyki w lingwistyce i prawu Benforda. Obecnie analiza Benforda stanowi popularne narzędzie kreatywnej księgowości i przy wykrywaniu oszustw w podatkach. Mam nadzieję, że książka może trafić do szerokiego grona Czytelników. W przypadku większości rozdziałów znajomość matematyki na poziomie szkoły licealnej z rozszerzonym programem matematyki jest wystarczającym poziomem wiedzy, aby zgłębić tematy przedstawione w Matematyce nie tylko dla zakochanych. W każdym rozdziale, o ile jest taka potrzeba, są podane informacje uzupełniające oraz bibliografia. Wymienione są pozycje książkowe, artykuły, które zainspirowały mnie do poruszenia danego tematu. Chciałbym również w tym miejscu złożyć podziękowania recenzentowi książki doc. dr Andrzejowi Justowi, który podjął się trudu uważnego jej przeczytania i zechciał podzielić się ze mną cennymi uwagami. Z nadzieją, że wybór zagadnień przekona Czytelnika, że warto zwracać uwagę na obecność matematyki w życiu codziennym, osobistym, zawodowym i uczuciowym ... , zapraszam do lektury."
 • Pozycja
  Trajektorie i walidacja efektów uczenia się w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019) Stańdo, Jacek; Galewski, Marek; Ignaciuk, Przemysław; Zawadowski, Wacław
  Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono Europejskie Ramy Kwalifikacji i Proces Boloński, odniesiono się do obowiązującego ustawodawstwa zarówno w Polsce, jak i w Europie. W rozdziale drugim zostały przedstawione cele i efekty uczenia się. Opisano różne taksonomie celów. Szeroko zaprezentowane zostały kompetencje społeczne, które wciąż stanowią wyzwanie dla twórców programów nauczania, jak i uczących. Zaproponowano nowatorski model podejścia do realizacji kompetencji społecznych w procesie nauczania. W rozdziale trzecim został zaprezentowany nowy model 4D taksonomii celów. Powstał on na podstawie pogłębionej analizy literatury i analizy krytycznej. Zdefiniowano nowe pojęcie: trajektoria efektów uczenia się. W konsekwencji zaproponowano nowe definicje: walidacja dyskretna; walidacja klasyczna; walidacja probabilistyczna. Wprowadzono nowe typologie efektów uczenia się. Oprócz zadań powszechnie wykorzystywanych w e-testach zdefiniowano pojęcie zadania generatorowego. Zadania tego typu znalazły zastosowanie w stworzonym systemie walidacji efektów uczenia się. Przedstawiono również ideę zadania sterowanego strumieniem danych rzeczywistych oraz zaproponowano jego definicję. W rozdziale czwartym zaprezentowano wieloletnie badania, których celem były poszukiwania efektów uczenia się na różnych poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ponadto zostały przedstawione badania, których celem było odszukanie związków czynników wpływających na walidację efektów uczenia się. W rozdziale piątym zaprezentowano zaimplementowany system walidacji efektów uczenia się na szóstym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Przedstawiono badania przeprowadzone wśród studentów studiów inżynierskich w Politechnice Łódzkiej. Dokonano analizy statystycznej otrzymanych wyników. W rozdziale szóstym przedstawiono perspektywy rozwoju systemu walidacji efektów uczenia się oraz kierunek kolejnych badań.
 • Pozycja
  Morfologia kryształów
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005) Szurgot, Marian
  Macromorphology of minerals and synthetic crystals exhibited at the Geological Museum of the University of Łódź has been described. Effects of internal structure and environmental factors such as growth temperature, supersaturation, impurities and gravitational field have been illustrated and explained.
 • Pozycja
  Kryształy w technice
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005) Szurgot, Marian
  Applications of crystals in modern technology and everyday life have been presented. Synthetic crystals grown in Polish laboratories and exhibited at the Geological Museum of the University of Lódź have been used as examples of present day important materials.
 • Pozycja
  Kryształy w meteorytach
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005) Szurgot, Marian
  Crystals forming various types of meteorites have been presented. Meteorites from Polish collections, and meteorites from falls and finds in Poland have been used as examples of extraterrestrial materials.
 • Pozycja
  Fizyka współczesna
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Słoma, Piotr; Tomaszewski, Janusz
 • Pozycja
  Fale
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Krasiński, Mariusz
 • Pozycja
  Ruch drgający
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Krasiński, Mariusz
 • Pozycja
  Układy inercjalne i nieinercjalne
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Krasińska, Krystyna
 • Pozycja
  Wektory w przestrzeni kartezjańskiej
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Piątkowski, Andrzej
 • Pozycja
  Rachunek całkowy
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Piątkowski, Andrzej
 • Pozycja
  Pochodna
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Piątkowski, Andrzej
 • Pozycja
  Granica i ciągłość funkcji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Małolepszy, Marek
 • Pozycja
  Równania i nierówności
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Niedziałkowska, Agnieszka
 • Pozycja
  Ciągi
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Piątkowski, Andrzej
 • Pozycja
  Funkcja i jej własności
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Piątkowski, Andrzej
 • Pozycja
  Wiadomości wstępne
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Piątkowski, Andrzej
 • Pozycja
  Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009) Just, Andrzej; Jędrzejewski, Jacek; Świątek, Józef