Repozytorium Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia w postaci pełnotekstowej dorobek naukowy pracowników PŁ. Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

 • Manufacturing. Instructions for Laboratory 

  Gumienny, Grzegorz; Władysiak, Ryszard; Januszewicz, Bartłomiej; Just, Paweł; Koter, Katarzyna; Witkowski, Błażej; Zgórniak, Piotr; Zora, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Making things has been an essential activity of human civilizations since before recorded history. Today, the term manufacturing is used for this activity. For technological and economic reasons, manufacturing is important ...
 • XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemicznego 

  Praca zbiorowa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną ...
 • Holistyczne podejście do problemu ewakuacji 

  Wolny, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Monografia porusza problematykę nagłej konieczności opuszczenia budynku ze względu na pojawiające się w nim zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Choć problem można scharakteryzować jednym zdaniem, to związany jest on z ...
 • Zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Teoria i praktyka zarządzania projektami - analiza przypadku dla produkcji jednostkowej 

  Niziołek, Konrad; Dzikowski, Damian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...]Celem głównym niniejszej monografii jest: ocena możliwości wdrożenia usprawnień w zakresie zarządzania portfelem projektów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Realizacji celu ogólnego przyporządkowano następujące cele ...
 • Biblioteka Politechniki Łódzkiej - Informator 

  Szczepaniak, Jolanta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
  Informator o Bibliotece Politechniki Łódzkiej - stan na rok 2016/2017. Publikacja opisuje historię i dorobek jednostki, jej strukturę oraz ofertę usług i zbiorów, przygotowaną dla pracowników Uczelni oraz studentów.

View more