Repozytorium Politechniki Łódzkiej gromadzi, archiwizuje oraz udostępnia w postaci pełnotekstowej dorobek naukowy pracowników PŁ. Repozytorium zawiera przede wszystkim artykuły naukowe, książki, monografie, materiały konferencyjne oraz referaty, powstałe jako wynik procesów badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez Politechnikę Łódzką.

 • Cell walls polysaccharides of rose hips 

  Balcerzak, Bogumił; Milala, Joanna; Kosmala, Monika; Matysiak, Bożena; Klewicka, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  The content of alcohol insoluble solids (AIS ), polysaccharide composition of cell walls and uronic acids content calculated as galacturonic acid in rose hips (Rosa villosa (Rosa pomifera Herrm) ‘Karpatia', Rosa canina L., ...
 • Kale (Brassica oleraceaL. var. acephala) as a source of dietary fibre 

  Maciejak, Aleksandra; Kosmala, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  The aim of the work was to determine dietary fibre content (total, soluble and insoluble) in kale. Packages of the vegetable were bought in local stores in Lodz. Dietary fibre content determined during the research was ...
 • Functional ice cream with a "clean label" 

  Motyl, Wojciech; Dziugan, Piotr; Motyl, Ilona; Jóźwiak, Aleksandra; Nowak, Szymon (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  High market competitiveness as well as in creased interest in health-related products forces producers to create new products and innovative production technologies that would encourage a potential customer to buy. The ...
 • Natural preservatives in meat products 

  Sośnicka, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  The use of preservatives in industrial food production is now common practice. However, there is growing concern among consumers over the harmful effectsof common chemical preservatives. As a result, there is inc reased ...
 • Polish plants as raw materials for cosmetic purposes 

  Mietlińska, Katarzyna; Przybyt, Małgorzata; Kalemba, Danuta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  The cosmetics market is more and more demanding, and there is a constant request for new products. The aim of the study was to find plant materials occurring commonly in Poland that would have a multidirectional effect on ...

View more