Ocena poziomu spełnienia wymogów w zakresie publikowania wyników, przechowywania dokumentów w polskich uczelniach technicznych w świetle badań empirycznych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w polskich uczelniach technicznych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W artykule przedstawione zostały wnioski z badań dotyczących spełnienia wymogów w zakresie publikowania wyników i przechowywania dokumentów w uczelniach, m.in. podejście uczelni do organizacji bezpieczeństwa w zakresie gromadzenia i przechowywania informacji dotyczących obsługi procesu dydaktycznego, zbierania danych studentów, pracowników uczelni itp. Wyniki badań w tym obszarze wskazują, że uczelnie starają się wdrażać podstawowe zasady ochrony informacji, jednak stosują wybiórczo niektóre zasady ochrony informacji w tym zakresie i najczęściej czynią to w oparciu o bliżej nieokreślone i niekompletne standardy.

Opis

Słowa kluczowe

Wyniki badań, badania empiryczne, dokumentacja, szkolnictwo wyższe, bezpieczeństwo, research results, ermpirical researches, documentation, higher education, security

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 64, Nr 1208; 2016, s. 99-108