A simulation of the influence of a track circuit on sequence time of underground trains

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

In this paper general principles of ATP system operation used on underground lines are described. Next the results of simulations, which show the influence of track circuit distribution on sequence time and commercial speed of trains operated on underground lines are presented. The simulations have been conducted for a 5 km long section of an underground line. They have been conducted for different lengths of track circuits and different changes in vertical profile of a line (-40 ‰ to +40 ‰). Also a proposition of a method for distributing track circuits, which enables to obtain high values of commercial speed with short sequence times, is presented.
W pracy opisano ogólne zasady działania systemów klasy ATP stosowanych na liniach metra. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które ukazują wpływ rozmieszczenia obwodów torowych na czas następstwa i prędkość handlową pociągów poruszających się na liniach metra. Symulacje te były prowadzone na 5-kilometrowym odcinku linii i zostały wykonane dla różnych długości obwodów torowych i zmian profilu pionowego linii od -40 ‰ do +40 ‰. Przedstawiono też propozycję metody rozmieszczania obwodów torowych, która pozwala na osiągnie przez pociągi metra wysokich prędkości handlowych przy krótkich czasach następstwa.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2009 z.119 s.5-15 streszcz.