Analiza komunikacji wewnętrznej w firmie produkcyjnej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule została poruszona problematyka komunikacji wewnętrznej w firmach produkcyjnych. Przedstawiono narzędzia komunikacji wewnętrznej wprowadzone przez firmę X, działającą w branży motoryzacyjnej w celu zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania pracowników w firmie w latach 2008-2010. Dokonana została także analiza skuteczności podjętych działań.
In the paper, the issue of internal communication in manufacturing companies is presented. The paper presents the tools of internal communication introduced by a company X operating in the automotive industry. These tools were introduced in order to ensure and maintain a high level of employees involvement in 2008-2010. The analysis of effectiveness of internal communication in a company X are also presented.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2012 z.48 s.37-48 sum.