Praktyki 5S jako pierwszy krok do wdrożenia produkcji odchudzonej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Rozwinięcie teorii 6S

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono etapy wdrożenia narzędzia 5S jako pierwszy krok w budowaniu efektywnego i nowoczesnego procesu produkcji. Przedstawiono definicją i cele wdrożenia systemu produkcji odchudzonej. Przytoczono również rozwinięcie teorii 6S. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badań pokazują przykłady korzyści oraz możliwości pojawiające się w związku z wdrożeniem systemu produkcji odchudzonej.
The article introduces definition and purpose of implementation of Lean Production. Author presents methodology of implementation of 5S tool as a first step to create value, modern and effective production process. Later development of 5S theory to 6S is brought. A research work result shows practical examples of benefits and possibilities appearing during implementation of Lean Production system.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2009 z.45 s.19-40 sum