Foreign languages in higher education system : integration between theoretical knowledge and teaching practice

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Dostosowanie polskiego szkolnictwa wyższego do wymogów procesu bolońskiego oraz standardów szkolnictwa europejskiego i światowego stawia przed nauczycielami języków obcych nowe wyzwania, stwarzając jednocześnie potrzebę ciągłego zaangażowania w działania mające na celu podnoszenie poziomu kształcenia. Studium Języków Obcych Politechniki Łódzkiej wdrożyło system zapewnienia jakości kształcenia studentów w zakresie języków obcych w 2005 roku i od tego czasu sukcesywnie podejmuje działania projakościowe. Studium dysponuje obecnie świetnie wykwalifikowaną kadrą, nowocześnie wyposażonymi w sprzęt audiowizualny audytoriamii bogatą biblioteką, z której korzystają lektorzy i studenci przygotowujący się do zajęć [...].

Opis

Słowa kluczowe

języki żywe, metodologia nauczania, innowacje, teaching practice, quality measurement, languages teaching management, methodical problems, languages education, students with various dysfunctions

Cytowanie

Bronikowska M. (red.), Żłobiński P. (red.), Foreign languages in higher education system : integration between theoretical knowledge and teaching practice., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-347-1.