Analysis of thermo kinetic processes in laser bonding, conducting great electric current density

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

In the paper the thermal phenomena in laser material treatment have been presented. An impact of the main factors, which accompany creation of laser welded connection and can have an effect on the temperature distribution of the semiconductor device during the current flow, has been analysed. The results of some experiment investigations and results of computer modelling have also been presented.
W pracy przedstawiono właściwości cieplne spawanych laserowo połączeń drutowych przewodzących duże prądy. Sprawdzono jakie czynniki, wynikające z zastosowanej technologii, mogą spowodować wzrost temperatury połączenia. W tym celu wykonano szereg badań: obrazy termowizyjne, pomiar rezystancji połączenia, badanie struktury połączenia oraz wykonano model komputerowy. Na tej podstawie dokonano oceny przydatności połączeń spawanych laserowo do wykonywania wyprowadzeń ze struktur półprzewodnikowych przyrządów mocy.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2009 z.117 s.55-61 streszcz.