Sposoby modelowania dynamiki szlifierek z uwzględnieniem drgań karbujących.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Przedstawiono problem modelowania procesu szlifowania z uwzględnieniem samowzbudnych drgań karbujących. Opisano metody jego modelowania oraz przegląd światowych dokonań w tym zakresie. Analizę przeprowadzono w celu określenia efektywnego sposobu opracowania modelu procesu szlifowania wibracyjnego zaproponowanego przez autorów artykułu.
Presented is an approach method to grinding process modeling with attention paid to self-excited vibrations. Descriptions of modeling methods and a review of the world achievements of this issue are given.

Opis

Słowa kluczowe

dynamika szlifierek, proces szlifowania, szlifowanie, samowzbudne drgania karbujące, modelowanie procesu szlifowania, szlifowanie wibracyjne

Cytowanie

Mechanik 2008 R.81 nr 11 s. 918-921, sum.