Wdrożenie koncepcji 3M w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Wdrażanie poszczególnych aspektów modelu 3M powinno odbywać się w odpowiedniej kolejności i przy ciągłej analizie wyników z innych stosowanych metod LM. Ponadto minimalizacja lub nawet niwelacja strat w modelu 3M to racjonalne rozwiązanie, które ogranicza lub optymalizuje zadania generujące koszty całego systemu produkcyjnego. Niższe koszty produkcji, elastyczność systemu produkcji oraz stabilność i powtarzalność procesów sprawiają, że przedsiębiorstwo jest konkurencyjne na rynku, dzięki jakościowym produktom i niskim kosztom. Ważne jest jednak, aby brać pod uwagę perspektywę klienta i zidentyfikować główne obszary strat modelu 3M.

Opis

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo produkcyjne, koncepcja Lean Manufacturing, model 3M, koncepcja 3M - wdrażanie - przedsiębiorstwo, manufacturing company, Lean Manufacturing concept, 3M model, 3M concept - implementation - enterprise

Cytowanie

Szymański, G., & Grzesiak, M. (2020). Wdrożenie koncepcji 3M w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Journal of Management Challenges, (1), 71-80. https://doi.org/10.34658/jmc.2020.1.05