Programowanie zrównoważonego rozwoju regionów : (na przykładzie województwa łódzkiego)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Komitet redakcyjny: Zarzycki, Roman Ledakowicz, Stanisław Tarkowski, Stanisław Skrzypski, Jerzy
Autorzy monografii: Mirosław Imbierowicz ; Jan Krajewski ; Janusz Molenda ; Jacek Nalewajko ; Jerzy Skrzypski ; Grzegorz Wielgosiński.
Wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Słowa kluczowe

usuwanie odpadów - aspekt środowiskowy - Polska - województwo Łódzkie, zagospodarowanie przestrzenne - aspekt środowiskowy - Polska - województwo Łódzkie, zarządzanie środowiskiem - Polska - województwo Łódzkie, waste disposal - environmental aspect - Poland - Łódzkie Voivodeship, spatial development - environmental aspect - Poland - Łódzkie voivodeship, environmental management - Poland - Łódzkie voivodeship

Cytowanie