Koncepcja zaangażowania państwa w program wsparcia MSP z wykorzystaniem Private Equity/ /Venture Capital w Polsce. Formy organizacyjno-prawne oraz prognozowane skutki działalności

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Difin

Abstrakt

Opis

Artykuł zamieszczony jest w książce : Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, pod redakcją Bożeny Mikołajczyk, 2006 ; str. 289-301

Słowa kluczowe

małe i średnie przedsiębiorstwa, wsparcie finansowe dla MSP, finansowanie przedsiębiorstw, luka kapitałowa, fundusze kapitałowe, small and medium-sized enterprises, financial support for SMEs, financing of enterprises, equity gap, capital funds

Cytowanie

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, pod redakcją Bożeny Mikołajczyk, 2006 ; str. 289-301