Jubileusz Biblioteki Budownictwa i Architektury

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia funkcjonowania biblioteki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Mimo licznych zmian ustrojowych i środowiskowych biblioteka przetrwała do obecnych czasów, służąc pracownikom i studentom Politechniki Łódzkiej, a także użytkownikom spoza uczelni.

Opis

Artykuł zamieszczony jest w : Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej, nr 154, grudzień 2020

Słowa kluczowe

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - Politechnika Łódzka, biblioteka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, jubileusz biblioteki

Cytowanie

Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 154, s. 39-40 (2020)