Drgania mechaniczne. Drgania układów liniowych.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Drgania jako zjawisko fizyczne znane było człowiekowi od dawna. Wzruszały go dźwięki muzyki instrumentów smyczkowych, irytowało skrzypienie zawiasów drzwi i wzbudzało lęk dranie ziemi. Z czasem człowiek zaczął poznawać sens zjawiska i wykorzystywać drgania stosując do różnych prac maszyny i urządzenia np. do wbijania pali, kruszenia betonu czy ubijania masy formierskiej. Zaczęto wykorzystywać je do badań laboratoryjnych, na przykład stosując stoły wibracyjne oraz do symulacji jazdy terenowej samochodem itp. Badane są przyczyny powstawania drgań w maszynach i urządzeniach. Dąży się do zapobiegania ich szkodliwemu działaniu przez przeciwdziałanie skutkom i zwalczanie przyczyn. Obniżenie poziomu drgań wpływa między innymi na wydłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń. Drgania niezbędne z technologicznego punktu widzenia w różnych procesach, mogą być jednocześnie zgubne dla środowiska naturalnego i szkodliwe dla samego człowieka. Drgania jako zjawisko mają swój opis matematyczny. Jeśli wszystkie elementy układu drgającego mają charakterystyki liniowe wówczas można go opisać równaniami różniczkowymi liniowymi. Z rozwiązania takiego równania czy równań otrzymujemy parametry charakteryzujące dany układ. Mamy wówczas do czynienia z drganiami liniowymi. W celu poznania sposobów tworzenia układów dynamicznych drgających liniowych, opisów matematycznych i poszukiwania rozwiązań przeznaczamy tę książkę. Stanowi ona podręcznik uzupełniający wykład i ćwiczenia z Drgań Mechanicznych dla studentów Wydziału Mechanicznego. Zawiera także zbiór zadań do samodzielnego rozwiązania wraz z rozwiązaniami. Autorzy żywią nadzieję, że książka będzie stanowiła istotną pomoc dla studentów w opanowaniu zagadnień dotyczących drgań układów liniowych.

Opis

Red. nauk. Wydz. : Kapitaniak, Tomasz

Słowa kluczowe

drgania swobodne, drgania wymuszone, drgania układów liniowych, metoda Rayleigh' a, receptancja układu, drgania, free vibrations, forced vibrations, vibrations of linear systems, Rayleigh method, receptance system, vibrations

Cytowanie

Wawrzecki J. (red.), Drgania mechaniczne. Drgania układów liniowych., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-7283-171-8.