Zastosowanie przenośnych ekranów akustycznych w celu obniżenia poziomu hałasu emitowanego w czasie pracy małych maszym roboczych do prac ziemnych.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania ekranów akustycznych oraz kotar do zmniejszenia hałasu emitowanego do środowiska podczas pracy małych maszyn roboczych do prac ziemnych. Zostało zaprojektowanych i zbadanych pięć modeli ekranów, ich efektywność akustyczną sprawdzono podczas pracy wybranych maszyn w rzeczywistych warunkach. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na sformułowanie wniosków o praktycznym zastosowaniu. W badaniach wykorzystano program Noise Explorer – Type 7815.
This paper shows the results of experiments on use of acoustic screens to lower the noise levels emitted to environment during small earth moving machines operations. Five screen models were designed and examined, and their acoustic efficiency was checked during operation of groundwork machines in real conditions. The analysis of obtained results allowed formulating conclusions which have a practical use. The program Noise Explorer – Type 7815 was used during researches.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Mechanik 2010 nr 7 s. 207-218