Próba rekonstrukcji procesu projektowania i wytyczenia osady sukienniczej Nowe Miasto w Łodzi

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W opracowaniu na podstawie analizy dokumentów źródłowych, przeprowadzono rekonstrukcję procesu projektowania i wytyczenia osady sukienniczej Nowe Miasto w Łodzi w 1821 roku.
The study based on analusis of source documents was carried out reconstruction of the design process and delineatio of settlement Nowe Miasto in Łódź in 1821.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2010 z.61 s.83-99 sum.