Ocena odporności na grzyby strzępkowe matariałów pomocniczych stosowanych w przemyśle optycznym

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

Mikroorganizmy rozwijając się na przyswajalnych przez nie materiałach pomocniczych mogą powodować niszczenie precyzyjnych urządzeń optycznych. W poniższej pracy badano odporność klejów, kitów i smarów na działanie wybranych grzybów strzępkowych. Na podstawie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych stwierdzono, że największą degradację testowanych materiałów powodowały pleśnie z rodzaju Aspergillus. Odporne na działanie pleśni okazały się kleje KBMS i Balsamin.
Microorganisms growing on helping materials can cause deterioration of optical instruments. The resistance of glues, putties and greases to filamentous fungi has been studied. On the basis of macroscopic and microscopic observations it was stated that the strongest destruction of materials was caused by Aspergillus sp. Resistant to microbiological influence were glues KBMS and Balsamin.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

przemysł optyczny - materiały pomocnicze, przemysł optyczny - grzyby strzępkowe, materiały pomocnicze - przemysł optyczny - odporność na grzyby strzępkowe, optical industry - auxiliary materials, optical industry - filamentous fungi, auxiliary materials - optical industry - resistance to filamentous fungi

Cytowanie

Bartosik M., Żakowska Z., Ocena odporności na grzyby strzępkowe matariałów pomocniczych stosowanych w przemyśle optycznym. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 71-74, ISSN 0473-7733.