Kompetencje menedżerskie kierowników liniowych w świetle badań własnych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę kompetencji menedżerów liniowych z sektora wysokich technologii. Zwraca się uwagę na potrzebę oznaczania poszczególnych umiejętności w procesach rekrutacyjnych oraz postępowaniach rozwojowych. Stwierdzono zależność pomiędzy predyspozycjami osobowościowymi a optymalizacją wyników ze świadczonej pracy. Zwraca się uwagę na tworzenie planów rozwojowych dla kluczowych pracowników organizacji. Kluczowa wydaję się współpraca między działem personalnym a kierownikami operacyjnymi.

Opis

Słowa kluczowe

kierownik liniowy, kompetencje menedżerskie, rekrutacja, postępowania rozwojowe, line manager, competences, recruitment, development needs

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 65, Nr 1209, 2016, s. 57-70