Wpływ degradacji radiacyjnej PVC na podatność na korozję biologiczną

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Folie czystego poli(chlorku winylu) po procesie przyspieszonego starzenia (strumień elektronów o określonym natężeniu) zostały poddane korozji biologicznej przy użyciu wyselekcjonowanych mikroorganizmów (grzyby strzępkowe, bakterie właściwe, promieniowce). Zmiany powierzchni polimeru dokonano przy użyciu mikroskopu z podwójnym odbiciem światła oraz spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). Najsilniejsze zmiany uzyskano w przypadku prób poddanych działaniu strumienia elektronów o natężeniu 400 kR, których powierzchnia pokryta została zawiesiną mieszanej populacji testowych drobnoustrojów inkubowanych w żyznej glebie.
The PVC blend after different rate of electron radiation and their microbial corrosion has been studied. It has been used of different type of microbes (filamentous fungi, bacteria and Streptomyces sp.). The effect of changes' surface was determinated using scanning microscope and IR spectroscopy with Fourier transformation (FTIR). The best effects were observed for blends, which were covered by all organisms' medium, incubated in compost and after 400 kR radiation.

Opis

Słowa kluczowe

korozja biologiczna, tworzywa sztuczne, degradacja radiacyjna PCV, biological corrosion, plastics, PVC radiation degradation

Cytowanie

Terkiewicz P., Kuberski S., Żakowska Z., Wpływ degradacji radiacyjnej PVC na podatność na korozję mikrobiologiczną. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 93-96, ISBN 83-919038-2-6.