Morphological analysis of urban structures - the cultural approach : case studies of Jewish communities in Lodz and Mazovian voivodeships

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

urbanistyka - aspekt antropologiczny - rozprawy akademickie, Żydzi - Polska - Mazowsze (region) - historia, Żydzi - Polska - Łódź - historia, urban planning - anthropological aspect - academic dissertations, Jews - Poland - Mazowsze (region) - history, Jews - Poland - Łódź - history

Cytowanie

Hanzl M., Morphological analysis of urban structures - the cultural approach : case studies of Jewish communities in Lodz and Mazovian voivodeships., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017, ISBN 978-83-7283-842-1