Określenie granicy stężenia glikolu propylenowego na stereometrię warstwy wierzchniej w procesie szlifowania.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Przeprowadzone badania eksperymentalne polegały na sprawdzeniu wpływu rozcieńczania glikolu propylenowego z wodą demineralizowaną, podawanego metodą MQL jako płyn obróbkowy, na wielkość sił (stycznej i normalnej) podczas szlifowania stopu tytanu. Sprawdzano także, jak taka ciecz wpływa na jakość warstwy wierzchniej po procesie obróbki materiału trudnoskrawalnego.
The experimental research consisted of checking the effects of dilution propylene glycol with demineralized water, as a liquid in MQL, the size of the forces (tangential and normal) during grinding of titanium alloy, also verified how the liquid affects on the quality of the surface layer after grinding materials difficult to machine

Opis

Słowa kluczowe

glikol propylenowy, woda demineralizowana, szlifowanie, stop tytanu, warstwa wierzchnia, stereometria, proces szlifowania

Cytowanie

Mechanik 2013 nr 8-9 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.341-348