Palcem przez historię albo krótka podróż kartograficzna w czasach pandemii przez dwa stulecia, sześć państw, w tym jedno po dwakroć, cztery języki i pięć obrządków, z których wszystkie wschodniochrześcijańskie. Czyli huculskie cerkwie na austriackich mapach katastralnych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Austriackie mapy katastralne są doskonałym źródłem danych nie tylko do historii rozwoju przestrzennego układów osadniczych, ale także do dziejów architektury. Trwająca od jesieni 2020 r. w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie kwerenda pozwoliła na odnalezienie kilkudziesięciu XIX wiecznych map wsi huculskich i pokuckich, na których zachowały się wizerunki cerkwi. Analiza przedstawień drewnianych świątyń wnosi interesujące dane na temat ich lokalizacji, sposobu odwzorowania oraz historii przekształceń budowlanych. Tekst prezentuje informacje na temat sposobu przedstawiania drewnianych cerkwi na mapach katastralnych oraz przykłady wzbogacające wiedzę na temat ich dziejów.
Austrian cadastral maps are an excellent source of data not only for the history of the spatial development of settlement systems, but also for the history of architecture. The search carried out since autumn 2020 in the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv has made it possible to find dozens of 19thcentury maps of Hutsul and Pokuttya villages, on which images of Orthodox churches have been preserved. An analysis of depictions of wooden churches brings some interesting data about their location, method of representation and history of construction transformations. The text presents information about the way of representation of wooden churches on cadastral maps and examples that enrich knowledge about their history.

Opis

Słowa kluczowe

Huculszczyzna, Pokucie, architektura, cerkiew drewniana, austriacki kataster gruntowy, Galicja, mapa katastralna, The Hutsul Lands, Pokuttya, architecture, wooden orthodox church, Austrian cadastral maps, Galicia

Cytowanie

Witkowski W., Palcem przez historię albo krótka podróż kartograficzna w czasach pandemii przez dwa stulecia, sześć państw, w tym jedno po dwakroć, cztery języki i pięć obrządków, z których wszystkie wschodniochrześcijańskie. Czyli huculskie cerkwie na austriackich mapach katastralnych. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 91-123, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366741072.8.