Badanie eksploatacyjne rurociągów obiegu parowego doświadczalnej mikrosiłowni binarnej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Poniższy artykuł przedstawia analizę numeryczną układu rurociągów parowych doświadczalnej mikrosiłowni binarnej. Analizie poddano stan pracy normalnej obiegu parowego. Omówiono wyniki obliczeń dla naprężeń pochodzących od masy własnej rurociągu, ciśnienia wewnętrznego i przemieszczeń termicznych.
The article presents numerical analysis of steam pipelines in Experimental Micro - Hybrid Power Plant. Normal operation condition for steam cycle has been analyzed. Results of stress analysis from dead load and thermal expansion have been discussed.

Opis

Instytut Maszyn Przepływowych Politechnika Łódzka
Institute of Turbomachinery, Lodz University of Technology

Słowa kluczowe

mikrosiłownia binarna, obieg ORC, micro – binary power plant, ORC cycle

Cytowanie

Zeszyty Naukowe, Cieplne Maszyny Przepływowe, Turbomachinery no. 141 ( z. 1132), 2012, str. 33-41