Ergosterol jako wskaźnik szybkości wzrostu grzybów strzępkowych na materiałach budowlanych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

W pracy przedstawiono możliwość zastosowania ergosterolu do oszacowania dynamicznych parametrów wzrostu pleśni na materiałach budowlanych. Oszacowano szybkości wzrostu, szybkości zamierania oraz długości trwania fizjologicznych faz wzrostu pleśni. Zastosowanie ergosterolu umożliwia porównanie ze sobą tempa wzrostu różnych gatunków grzybów na materiałach budowlanych oraz wpływu różnych warunków hodowli np. wilgotności materiałów budowlanych na fizjologię wzrostu pleśni. Prezentowane badania dotyczą porównania wzrostu 3 gatunków pleśni na 3 różnych materiałach budowlanych o różnym poziomie wilgotności masowej.
The study presents possibility of application on ergosterol for estimation of dynamie parameters of moulds growth on building materials. Speed of growth, speed of decays, as well as periods of physiological moulds growth stages were estimated. Use of ergosterol makes possible the comparison of growth rate and physiology of different moulds species growing building materials as well as different condition of growth e.g. moisture of building materials. In presented investigations growth of three moulds species on different buildings materials with different level of mass moisture were comparised.

Opis

Słowa kluczowe

ergosterol, materiały budowlane - pleśń, pleśń - szybkość wzrostu - badania, ergosterol, building materials - mold, mold - growth rate - research

Cytowanie

Gutarowska B., Kozłowska J., Ergosterol jako wskaźnik szybkości wzrostu grzybów strzępkowych na materiałach budowlanych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 166-169, ISBN 83-919038-2-6.