Instrukcja techniczna z 1823 roku o pomiarach w Królestwie Polskim

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W opracowaniu zwrócono uwagę na geodezyjną instrukcję pomiarową z 1823 roku zamieszczoną w przepisach administracyjnych Królestwa Polskiego, w aspekcie jej znaczenia dla budowy zalążków systemu informacji o terenie.
The study highlighted the geodetic measuring instructions dated 1823 in terms of its importace to building the information system in the Polish Kingdom.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2010 z.61 s.7-18 sum.