Przyszłość e-learningu w uczelniach wyższych regionu łódzkiego.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Abstrakt

Rynek światowego e-learningu, chcąc sprostać nowym wyzwaniom rozwija się bardzo dynamicznie. Coraz więcej firm interesuje się technikami i technologiami wspomagającymi i optymalizującymi proces szkolenia, coraz więcej ma już za sobą pierwsze próby wdrożenia mechanizmów nauczania zdalnego. Współcześnie najbardziej doświadczonym rynkiem e-learningowym jest rynek amerykański, gdzie należy szukać drogowskazów, inspiracji dla wykorzystywania technologii w szkoleniach elektronicznych stosowanych w Polsce.
Global eLearning market is growing very rapidly. ELearning is not very popular in the Polish society. Main barriers to development is the poor infrastructure of computer networks, lack of knowledge about existing training and the habits and stereotypes. Every second student would like to use eLearning.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2011, s.297-309