Stanowisko do badania procesu szlifowania wgłębnego wałków.

Brak miniatury

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W artykule przedstawiono stanowisko do badania procesu szlifowania wgłębnego powierzchni cylindrycznych. Zobrazowano budowę układów sterujących i pomiarowych stanowiska. Omówiono innowacyjny system nadzoru nad procesem szlifowania. Efektem przeprowadzonych badań jest wybór układów pomiarowych, dzięki którym możliwe jest ciągłe monitorowanie stanu procesu w czasie rzeczywistym. W końcowej części pracy przedstawiono przykładowe wyniki badań.
In the paper a test stand for research of plunge grinding process is presented. A design of control and measurement systems is described. Next innovative supervision system for plunge grinding process is discussed. The result of the conducted research is the choice of measurement systems which allow to continuously diagnose the state of the grinding process. In the end of the paper exemplified results of the research are presented.

Opis

Słowa kluczowe

szlifowanie, powierzchnie cylindryczne, szlifowanie wgłębne wałków, nadzór nad procesem szlifowania, monitorowanie w czasie rzeczywistym

Cytowanie

Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.195-202, sum.