Kierunki i metody zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie Łódzkim

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

zagospodarowanie odpadów komunalnych - województwo Łódzkie, gospodarka odpadami komunalnymi - wojrewództwo Łódzkie, selektywna zbiórka odpadów, recykling, municipal waste management - Łódzkie Voivodeship, selective waste collection, recycling

Cytowanie

Wielgosiński G., Kierunki i metody zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie Łódzkim. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi, Zarzycki R. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódź 2003, s. 51-70, ISBN 83-86492-18-X.