Symulacja i modelowanie tekstronicznej odzieży grzewczej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Poniższe opracowanie jest streszczeniem interdyscyplinarnej pracy doktorskiej pt. Modelowanie i symulacja tekstronicznych układów automatycznej regulacji temperatury, postawiono hipotezę, o tym, że: istnieje możliwość automatycznej regulacji temperatury w warstwie pododzieżowej za pomocą Tekstronicznych Układów Automatycznej Regulacji Temperatury (TUART). Celem pracy jest modelowanie TUART w programie Matlab Simulink oraz stworzenie na tej podstawie ubioru, który mógłby zmieniać temperaturą w swoim wnętrzu i utrzymywać ją na optymalnym poziomie. Model jak i wyrób odzieżowy składa się z kilku elementów składowych, takich jak: człon pomiarowy, człon wykonawczy (grzejnik wraz z regulatorem) oraz człon odzieżowy (koszulka). Każdy z wymienionych elementów składowych, TUART został zamodelowany, wykonany oraz przebadany w celu zaprojektowania najbardziej optymalnej konstrukcji tekstronicznej koszulki.
In this interdisciplinary work concerning Modeling and simulation of Textronic Temperature Automation Control Systems, the author put forward a thesis that it is possible to automatically control temperature in underclothing layers using Textronic Control System. The aim of the work is modeling of TCS in Matlab Simulink program and creating interactive clothing which can change temperature inside and keep it on a constant level. The model and clothing construction consist of few component elements like: measurement unit, actuator unit (actuator + controller) and clothing unit. Each of the mentioned units was modelled and tested to create an optimum textronic construction.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo., 2011 z.67 s.23-36 sum.