2011, Vol. 67 No. 1092

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 3 z 3
 • Pozycja
  Zastosowanie nanocząstek srebra w funkcjonalnym wykończeniu tekstyliów
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011) Bacciarelli-Ulacha, Anna
  Celem podjętych w pracy badań było opracowanie nowej, oryginalnej metody otrzymywania wykończeń antymikrobowych poprzez tworzenie nanocząstek srebra „in-situ", na i w tkaninach bawełnianych. Wybór tkanin bawełnianych był podyktowany ich dużą hydrofilowością oraz tym, iż zawierają w swojej strukturze tzw. puste przestrzenie (zarówno we włóknie, w przędzy jak i w płaskim wyrobie włókienniczym), umożliwiając w ten sposób wykończenie antybakteryjne tekstyliów z medium wodnego oraz wprowadzenie biocydu nie tylko na powierzchnię włókien, ale również do ich wnętrza. Unikalne właściwości, jakie wykazuje srebro w skali nano pozwoliły na uzyskanie wykończeń wykazujących właściwości biobójcze w stosunku do szczepów bakterii Escherichia Coli, Bacillus Subtilis i Staphylococcus aureus. Opracowanie sposobu nanoszenia biocydu za pomocą technik drukarskich umożliwiło miejscową aplikację nanocząstek srebra oraz produkcję różnych partii materiału w zależności od potrzeb. W pracy zastosowano szeroki wachlarz najnowocześniejszych technik badawczych, które potwierdziły, iż wykończenia te charakteryzują się nieznaczną migracją biocydu z wykończonego wyrobu tekstylnego podczas procesu konserwacji oraz długotrwałą odpornością na procesy prania, nieopisaną do tej pory w literaturze.
 • Pozycja
  Badania włókien i tekstyliów w aspekcie ich właściwości alergennych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011) Kułak, Anna
  Prace badawcze poprowadzono w kierunku analizy uwarunkowań oddziaływania alergennego tekstyliów. Uwagę skoncentrowano na poznaniu przyczyn nadwrażliwości kontaktowej, wywołanej przez włókna i tekstylia, w aspekcie wptywu budowy chemicznej tworzywa włóknotwórczego oraz wpływu budowy morfologicznej i makroskopowej - jako czynnika mechanicznego podrażnienia skóry. Przedmiotem badań byty naturalne włókna białkowe: włókna wełny i włókna z jedwabiu naturalnego oraz włókna syntetyczne - włókna poliakrylo-nitrylowe, stanowiące substytut włókna wełny w wyrobach włókienniczych oraz włókna poliamidowe - jako substytut włókien jedwabiu naturalnego. Alergenne oddziaływanie włókien i tekstyliów analizowano również w aspekcie ewentualnych zmian budowy tworzywa włóknotwórczego badanych włókien oraz charakteru ich powierzchni pod wpływem działania czynników zewnętrznych. W badaniach uwzględniono takie czynniki, jak wydzielinę organizmu ludzkiego zwanego tłuszczopotem, w tym pot kwaśny, alkaliczny, łój skórny oraz oddziatywanie promieniowania słonecznego (promieniowanie UV), ciepła i wilgoci. W badaniach uwzględniono również możliwość oddziatywania alergennego tekstyliów, jako podłoża korzystnego dla rozwoju roztoczy kurzu domowego. Nadwrażliwość kontaktową skóry, wywołaną przez włókna i tekstylia oceniono na podstawie dermatologicznego testu działania drażniącego -przy bezpośrednim kontakcie włókien i tekstyliów ze skórą pacjenta oraz immunoenzymatycznej metody ELISA - oznaczenia stężenia antygenu Der p1, w wyciągach z kurzu pobranego z włókien i tekstyliów.
 • Pozycja
  Symulacja i modelowanie tekstronicznej odzieży grzewczej
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011) Frydrysiak, Michał
  Poniższe opracowanie jest streszczeniem interdyscyplinarnej pracy doktorskiej pt. Modelowanie i symulacja tekstronicznych układów automatycznej regulacji temperatury, postawiono hipotezę, o tym, że: istnieje możliwość automatycznej regulacji temperatury w warstwie pododzieżowej za pomocą Tekstronicznych Układów Automatycznej Regulacji Temperatury (TUART). Celem pracy jest modelowanie TUART w programie Matlab Simulink oraz stworzenie na tej podstawie ubioru, który mógłby zmieniać temperaturą w swoim wnętrzu i utrzymywać ją na optymalnym poziomie. Model jak i wyrób odzieżowy składa się z kilku elementów składowych, takich jak: człon pomiarowy, człon wykonawczy (grzejnik wraz z regulatorem) oraz człon odzieżowy (koszulka). Każdy z wymienionych elementów składowych, TUART został zamodelowany, wykonany oraz przebadany w celu zaprojektowania najbardziej optymalnej konstrukcji tekstronicznej koszulki.