Dynamic modelling of thin plates made of longitudinally functionally graded material

Brak miniatury

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Subject of this paper are thin plates with characteristic geometry: periodic in one direction and smoothly varying along another. The aim of the contribution is to formulate and investigate an averaged model describing the vibrations of this plate. Modelling procedure is based on the tolerance averaging technique. We are to analyze the plate in rectangular and polar coordinate systems.
Przedmiotem pracy są płyty cienkie o określonej geometrii: periodyczne w jednym kierunku i wolnozmienne w drugim. Celem opracowania jest sformułowanie uśrednionego modelu opisującego drgania takiej płyty. Procedura modelowania jest oparta na technice tolerancyjnego uśrednienia. Analizowane płyty są w biegunowym i kartezjańskim układzie współrzędnych.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2012 z.64 s.69-78 streszcz.