Wykrywanie pałeczek Escherichia coli z zastosowaniem pożywki Fluorocult® LMX Broth

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Dokonano porównawczej oceny pożywki LMX ze standardową pożywką LPB stosowaną w metodzie fermentacyjnej probówkowej (FP) dla wykrywania i ilościowego oznaczania bakterii grupy coJi i Escherichia coli w próbach wody o różnym stopniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Pożywka LMX jest przeznaczona do jednoczesnego wykrywania pałeczek grupy coli i E. coli poprzez wykorzystanie specyficznego działania β-galaktozydazy (grupa coli) oraz β-glukuronidazy i tryptofanazy (E.coli). Pożywkę LMX cechowała większa czułość w porównaniu ze standardową metodą FP. Nie odnotowano występowania fałszywie dodatnich wyników na skutek synergizmu ]ub interferencji cech biochemicznych występujących mikroorganizmów.
This study compared the performance LMX broth with standard LPB medium for method multiple tube fermentation (MTF) for detection and enumeration of total coli forms and Escherichia coli from different samples of water. LMX medium is designed to concurrently detect total coli form bacteria and E. coli by the action of β-galactosidase (total coliforms), β-glucuronidase and tryptophanase (E. coli). Traditional multiple tube fermentation method was less sensitive. No false results were found with LMX medium (effect of bacterial synergism and interference were negative).

Opis

Słowa kluczowe

pałeczki Coli - wykrywanie, bakterie grupy Coli, pożywka LMX, Cola sticks - detection, coliform bacteria, LMX medium

Cytowanie

Kręgiel D., Wykrywanie pałeczek Escherichia coli z zastosowaniem pożywki Fluorocult® LMX Broth. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 335-338, ISBN 83-919038-2-6.