Flexoelectro-optic effect with large rotation angle of optic axis

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

The flexoelectro-optic effect in layers of chiral nematics was investigated numerically. The simulations concerned short pitch materials with the helix axis parallel to the layer plane. Configurations which allow to avoid accumulation of ions at the electrodes and are suitable for square-wave driving voltage were considered. They were related to large rotation angles of the optical axis of the layer about the normal to the layer. Influence of chosen parameters on efficiency of the electro-optic effect was studied.
Symulowano numerycznie efekt fleksoelektro-optyczny w warstwach nematyków chiralnych. Obliczenia dotyczyły materiałów o krótkim skoku, z osią helisy równoległą do płaszczyzny warstwy. Symulowano odkształcenia związane z dużymi kątami obrotu osi optycznej warstwy wokół normalnej do warstwy, które pozwalają uniknąć gromadzenia się jonów na elektrodach i kontrolować efekt elektrooptyczny napięciem prostokątnym. Zbadano wpływ wybranych parametrów na skuteczność tego efektu.

Opis

Słowa kluczowe

chiral nematic, helical axis, flexoelectro-optic effect, chiralny nematyk, oś spiralna, efekt fleksoelektro-optyczny

Cytowanie

Buczkowska, M., Flexoelectro-optic effect with large rotation angle of optic axis. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1229, Vol. 41, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020, s. 23-31, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2020.41.23-31.