Co łączy przemysł gier komputerowych z branżą architektoniczną – czyli nowe technologie prezentacji projektów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Press
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

W poniższym artykule autorzy starają się udowodnić, że branża architektoniczna coraz intensywniej przenika się z branżą gier komputerowych, zyskując coraz to ciekawsze formy prezentacji. Wraz z rozwojem sprzętu komputerowego i wzrostem możliwości przeciętnego PC pojawiła się możliwość prezentacji projektów architektonicznych w wirtualnej rzeczywistości (VR). To pozwoliło na projektowanie w 3D i udostępnianie użytkownikom pomieszczeń tak, aby mogli poczuć się, jakby rzeczywiście byli w budynku lub jego otoczeniu, jeszcze zanim zacznie się budowa. Mówi się, że współcześnie ważniejsza jest prezentacja projektu, niż sam projekt, bowiem to na jej podstawie i chwilowego wrażenia inwestor podejmuje decyzję, który projekt i które biuro wybrać. Dlatego też wirtualna rzeczywistość jako forma przedstawiania projektu jest szalenie ważna, gdyż może stanowić o ogromnej przewadze korzystających z niej architektów, a w niedalekiej przyszłości wręcz być po prostu warunkiem koniecznym skutecznego funkcjonowania na rynku usług architektonicznych.
The article describes an attempt at proving that architectural market is nowadays strongly connected to game development market, gaining interesting, new forms of presentation. With the development of computer hardware and an increase of computational capability of an average PC, there came an opportunity of presenting architectural projects in virtual reality (VR). It enabled architects to design in 3D and present the projects in a way that users start feeling as if they were inside the building even before the construction work begins. It is said that nowadays presentation of the project is more important than the project itself. Virtual reality as a form of project presentation is extremely important, since it may give architects strong leverage or even be an essential factor of maintaining competitiveness on the market in years to come.

Opis

Słowa kluczowe

virtual reality, 3D rendering, computer graphic, architecture, wirtualna rzeczywistość, rendering 3D, grafika komputerowa, architektura.

Cytowanie

Kulik Z., Niedźwiedzki J., Wujek A., Co łączy przemysł gier komputerowych z branżą architektoniczną – czyli nowe technologie prezentacji projektów. W: Łódź U Like 2018. 10. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury. Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć., Błaszczyk K. (red.), Witkowski W. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, s. 81-85, ISBN 978-83-66287-41-9, doi: 10.34658/9788366287419.9.

Kolekcje