Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

Abstrakt

Książka zawiera omowienie podstawowych, klasycznych metod stosowanych w obliczeniach wytrzymałościowych elementów maszyn i konstrukcji. Uwzględniono w niej podstawowe przypadki obciążeń prętów, belek, ram, powłok i naczyń ciśnieniowych. Podano pełny zestaw wzorów i wykresów umożliwiających przeprowadzenie obliczeń zmęczeniowych elementów wykonanych z różnych gatunków stali, staliw, żeliw oraz stopów metali nieżelaznych. W tablicach podano własności wytrzymałościowe i zmęczeniowe podstawowych materiałów konstrukcyjnych w różnych zakresach temperatury. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych, a także dla inżynierów zajmujących się konstrukcją, eksploatacją lub technologią budowy maszyn i urządzeń.

Opis

Słowa kluczowe

wytrzymałość materiałów - tablice, wytrzymałość materiałów - wykresy, obliczenia wytrzymałościowe, obciążenia stałe, obciążenia zmęczeniowe, durability of materials - boards, durability of materials - charts, strength calculations, permanent loads, fatigue loads

Cytowanie

Niezgodziński Michał E., Niezgodziński T., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, ISBN 83-204-3026-7.