Tworzenie Ochratoksyny A na materiałach budowlanych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

W doświadczeniach określano wpływ wilgotności masowej podłóż, temperatury otoczenia, periodycznej zmiany oświetlenia oraz pasażowania (będącego symulacją samoistnego przenoszenia się szczepów w zagrzybionych pomieszczeniach) na tworzenie ochratoksyny A na materiałach budowlanych. Stwierdzono, że ilość biomasy grzyba nie koreluje z ilością tworzonej przez niego toksyny. Wielokrotne pasażowanie szczepu na materiałach budowlanych osłabiło produkcje OA. Synteza OA podlega zmianom dobowym uwarunkowanym dostępnością do światła słonecznego.
It was qualified effect of basis moisture, temperature of environment, periodic changes of sunny light during 24 hours and passages (being simulation of spontaneous transfer moulds in mouldy houses) onto production of ochratoxin A on building materials. It was discovered, that quanti ty of mould biomass does not correlate with production of toxin. Repeated passages of strain on building materials weakened productions of OA. Synthesis of OA is subject to changes during twenty-four hours conditioned accessibility to solar light

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

Ochratoksyna A, materiały budowlane - Ochratoksyna A, materiały budowlane - zanieczyszczenia, Ochratoxin A, building materials - Ochratoxin A, building materials - pollution

Cytowanie

Buchmiet E., Żakowska Z., Tworzenie ochratoksyny a na materiałach budowlanych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 241-244, ISSN 0473-7733.