Badania monolitycznych węzłów żelbetowych ram portalowych

dc.contributor.authorCzkwianianc, Artem
dc.contributor.authorKamińska, Maria
dc.contributor.editorSułocki, Jerzy. Red. nauk.
dc.contributor.reviewerGodycki-Ćwirko, Tadeusz
dc.date.accessioned2022-01-19T12:09:46Z
dc.date.available2022-01-19T12:09:46Z
dc.date.issued1991
dc.descriptionZeszyt pierwszy w formie druku zwartego sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
dc.descriptionKierownik Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Sułocki
dc.descriptionZeszyt 1/1991 czasopisma : Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Żelbetowych zawiera 2 publikacje : 1. Badania monolitycznych węzłów żelbetowych ram portalowych (Czkwianianc, Artem., Kamińska, Maria ) 2. Badania jednoprzęsłowych tarcz ze wspornikami (Ulańska, Danuta )
dc.description.abstractW pracy przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące deformacji naroży żelbetowych ram portalowych. W badaniach zastosowano beton o wytrzymałości kostkowej około 25 MPa i stal żebrowaną 34GS. Parametrami zmiennymi były: stopień zbrojenia (0,77; 1,04; 1,32; 1,98%), kierunek obciążenia (momenty zamykające i otwierające), poziom obciążenia przy odciążeniu (0,6P u i 0,9P 0 ). W celu określenia stanu odkształcenia przy każdym przyroście obciążenia mierzono odkształcenia betonu i przemieszczenia na bazach pomiarowych rozmieszczonych na elemencie. Rejestrowano także układ i szerokości rozwarcia rys w samym narożu i przyległych częściach ramion. Badania wykazały, że odkształcenia zależą od kierunku obciążenia i stopnia zbrojenia przekroju. Odkształcenia i przemieszczenia elementów serii „O" (momenty otwierające) były większe niż porównywalnych elementów serii „Z" (momenty zamykające). Wszystkie elementy uległy zniszczeniu na skutek uplastycznienia zbrojenia rozciąganego. W elementach serii „Z" przekroje zniszczenia mieściły się w obszarze samego węzła, a w elementach serii „O" były położone w ramionach w pobliżu węzła. Stwierdzono także, że zasadę zachowania płaskiego przekroju można przyjmować na całej długości ramion badanych elementów.pl_PL
dc.description.abstractThis report presents an experimental research work regarding the deformations of corners of R. C. portal frames. For these tests a concrete of cube strength about 25 MPa and deformed reinforcement steel of grade 34GS were used. The following parameters were varied: reinforcement ratio (0.77, 1.04, 1.32, 1.98%), load direction (closing or opening moments), load level at unloading (0.6P O and 0.9P u). For the determination of the state of deformations at each loading increment, measurements of concrete strains and deflections at some measuring points distributed on the model were carried out. Pattern of cracks and crack widths just in the corner and parts of arms close to the corner were also recorded. The tests showed that the deformations depend on the load direction and reinforcement ratio. Deformations of members of type "O" (opening moments) were larger than deformations of corresponding members of type "Z" (closing moments). The failure of all test members was caused by reaching the yield strength of the reinforcement. The critical cross-sections of the members of type "Z" were situated in the area of corners, while of type "O" in the arms near the corners. It is also concluded that the hypothesis that piane sections remain piane may be assumed to be valid over all arm lengths of the test members.en_EN
dc.description.sponsorshipBadania sponsorowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Umowy Nr DNS-0183-70/90
dc.identifier.citationCzkwianianc, A., Kamińska, M., Badania monolitycznych węzłów żelbetowych ram portalowych. W: Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Żelbetowych; zeszyt nr 1, Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, Łódź 1991, ISSN 1230-6010.
dc.identifier.issn1230-6010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/4247
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBadania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Żelbetowych, zeszyt 1/1991
dc.subjectodkształcenia betonupl_PL
dc.subjectnaroża żelbetowe ram portalowychpl_PL
dc.subjectstal zbrojeniowapl_PL
dc.subjectbetonpl_PL
dc.subjectdeformations of concreteen_EN
dc.subjectcorners of R. C. portal framesen_EN
dc.subjectreinforcing steelen_EN
dc.subjectconcreteen_EN
dc.titleBadania monolitycznych węzłów żelbetowych ram portalowychpl_PL
dc.title.alternativeTests of Corner in R. C. Portal Framesen_EN
dc.typeMonografiapl_PL
dc.typeMonographyen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
Badania_monolitycznych_wezlow_Badania_doswiadczalne_elementow_i_konstrukcji_zelbetowych_Zeszyt_1_1991.pdf
Rozmiar:
13.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: