Podstawy napędów : transmisja mocy : zbiór zadań z podstawami obliczeń

Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Opracowanie zawiera zbiór zadań poprzedzony podstawami teoretycznymi obliczeń związanych z transmisją mocy w układach napędowych maszyn i urządzeń. Zaproponowana metodyka obejmuje obliczenia sił, prędkości mocy i energii w ruchach ustalonych i nieustalonych napędowych układów idealnych i uwzględniających straty mocy. Przedstawiono obliczeniowe modele fizyczne układów przy założeniu więzów sztywnych oraz wprowadzenie do obliczeń układów z uwzględnieniem podatności więzów.

Opis

Dla studentów wydziałów mechanicznych i elektrycznych uczelni technicznych.

Słowa kluczowe

napęd elektryczny - zadania i ćwiczenia, napęd mechaniczny - zadania i ćwiczenia, maszyny hydrauliczne olejowe - zadania i ćwiczenia, transmisja mocy, układ napędowy, electric drive - tasks and exercises, mechanical drive - tasks and exercises, hydraulic oil machines - tasks and exercises, power transmission, drive system

Cytowanie

Tomczyk J., Podstawy napędów : transmisja mocy : zbiór zadań z podstawami obliczeń., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, ISBN 83-7283-131-9.