Barwniki w nowoczesnych technikach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Abstrakt

[...] Niniejsza monografia w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania barwników i pigmentów syntetycznych w dziedzinach odmiennych niż przemysł włókienniczy i pokrewne. Składa się z dziewięciu rozdziałów, z których siedem poświęconych jest niekonwencjonalnemu zastosowaniu barwników w przemysłach takich, jak: elektroniczny (ciekłokrystaliczne, elektrochromowe lub elektroluminescencyjne wskaźniki optyczne), fotograficzny (barwniki do tworzenia barwnego obrazu, barwniki do sensybilizowania błony fotograficznej), reprograficzny (druk laserowy, kopiowanie kserograficzne, druk atramentowy, druk ciśnieniowy i termografia) oraz w technologii zapisu optycznego, laserów barwnikowych, tzw. materiałów inteligentnych (materiały foto- i termochromowe) oraz nieliniowej optyki. Dwa ostatnie rozdziały poświęcono bardzo krótkiemu omówieniu wykorzystania barwników w barwieniu żywności, a także roli, jaką odgrywają one w biologii, medycynie, chromatografii i analityce. Zagadnienia przedstawione w poszczególnych rozdziałach zilustrowane są przykładami struktur barwników i uzupełnione bogatym, aktualnym materiałem źródłowym. Celem opracowania jest przybliżenie problematyki barwników studentom i pracownikom kierunków chemicznych i przyrodniczych wyższych uczelni z nadzieją inspiracji do dalszych badań w tym zakresie.

Opis

Dla studentów oraz pracowników kierunków chemicznych i przyrodniczych uniwersytetów i politechnik.

Słowa kluczowe

barwniki syntetyczne - zastosowania przemysłowe, barwniki syntetyczne - zastosowanie w leczeniu, barwniki, lasery barwnikowe, techniki reprograficzne, synthetic dyes - industrial applications, synthetic dyes - use in treatment, dyes, dye lasers, reprographic techniques

Cytowanie

Sokołowska J., Barwniki w nowoczesnych technikach., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005, ISBN 83-87749-78-8.