Materiały z Seminarium Bibliotek Technicznych POLBIT pod tytułem "Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych"

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Library
Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Opis

W materiałach zawarte są prezentacje poszczególnych prelegentów biorących udział w seminarium.
Red. tech.: Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata
Projekt plakatów promocyjnych: Szczepaniak, Jolanta
Organizator Seminarium Bibliotek Technicznych POLBIT "Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych": Biblioteka Politechniki Łódzkiej ; Olejnik, Izabela ; Sikorska, Iwona
Miejsce i data Seminarium Bibliotek Technicznych POLBIT "Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych": Łódź, 25 paździenika 2016 r.
Autor fotografii: Oddział Promocji i Informacji Biblioteki Politechniki Łódzkiej

Słowa kluczowe

wypożyczalnia międzybliblioteczna, usługi elektroniczne, biblioteki techniczne, interlibrary loan, electronic services, technical libraries

Cytowanie

Biblioteka Politechniki Łódzkiej., Materiały z Seminarium Bibliotek Technicznych POLBIT pod tytułem "Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych"., Wydawca Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.