Książki, monografie, podręczniki, rozdziały (B)

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Przygotowanie redakcyjne pracy dyplomowej
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019) Szczepaniak, Jolanta; Ladorucki, Jacek
  Niniejszy poradnik zawiera ogólne wskazówki dotyczące redakcyjnego opracowania tekstu pracy dyplomowej, zarówno do druku, jak i przygotowania postaci cyfrowej. Choć sedno pracy dyplomowej – i podstawę oceny – stanowi treść pracy (merytoryczna strona prac dyplomowych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania), to nie można zaprzeczyć, że na ogólne wrażenie i odbiór pracy wpływ ma także jej wygląd, struktura i estetyka. Tym bardziej, że ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez, charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł oraz ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania, spis rzeczy, odsyłacze) to niektóre z elementów, na które zwrócą uwagę recenzenci [...]. W poradniku wskazówki oparto na wytycznych z najpopularniejszych pozycji książkowych, dotyczących pisania i redagowania prac dyplomowych, na opracowaniach online oraz dokumentach z wytycznymi obowiązującymi w szkołach wyższych i uczelniach w Polsce. Na obowiązujące standardy powoływano się przywołując stosowne akty prawne i normy. Opisując przykładowe formatowanie tekstu posłużono się programem Microsoft Word 2016.
 • Pozycja
  Biblioteka z wyobraźnią
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019) Szczepaniak, Jolanta; Skubała, Elżbieta
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej postanowiła zmienić wnętrza swojego zabytkowego budynku. 9 października 2015 roku ogłoszono Konkurs „Biblioteka z wyobraźnią” na aranżację przestrzeni użytkowej na dwóch piętrach Biblioteki Głównej. Zaadresowano go do studentów studiów magisterskich Zakładu Projektowania Wnętrz w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przedmiotem konkursu było wykonanie projektu zagospodarowania i aranżacji wnętrz na dwóch piętrach Biblioteki, a celem planowanych zmian była reorganizacja przestrzeni bibliotecznej w sposób jak najbardziej zachęcający użytkowników do korzystania z pomieszczeń, zasobów i usług oferowanych przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej. Projekty miały przewidywać realizację tradycyjnych funkcji biblioteki (magazynowania i udostępniania zbiorów i świadczenia usług), ale także dopuszczały nowe funkcje i usługi - jeśli byłyby one uzasadnione potrzebami użytkowników i nie stały w sprzeczności z rolą, którą Biblioteka Politechniki Łódzkiej spełnia w strukturze uczelni.[...]
 • Pozycja
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej : ponad 60 lat historii
  (Lodz University of Technology Library, 2009) Garnysz, Czesława; Rożniakowska, Elżbieta
  Mijają lata. Odchodzą ludzie, czas zaciera po nich ślady. Tracą blask i przestają budzić emocje nawet najbardziej znaczące dla naszego życia zdarzenia. Bledną w pamięci zarówno te mało istotne, niezbyt przyjemne jak i te doniosłe i budujące fakty z przeszłości. Wypadki, które mocno ważyły na dniu wczorajszym, i bez których być może nie byłoby Biblioteki Politechniki Łódzkiej dnia dzisiejszego, albo wyglądałaby zupełnie inaczej. Tym bardziej ulatują z pamięci sprawy zupełnie błahe, epizody, które nie wpływały na bieg dziejów, ale które składały się na codzienne życie często utrudniając je, lecz czasem także dodając mu kolorytu. Takie, które zachowuje się we wdzięcznej pamięci i te, które najchętniej chciałoby się z niej wymazać. Wszystkie one składają się na 62-letnią historię Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Historię, którą warto chyba przypomnieć, żeby zrozumieć i uwierzyć, że dzieje Biblioteki to ogromny zbiorowy wysiłek kilku pokoleń, które w imię jak najlepszych intencji, na miarę zdolności, sił, warunków i możliwości, pracowały na jej obecny wizerunek. Taka właśnie idea przyświecała pomysłodawcom niniejszego opracowania, czyli obecnemu kierownictwu Biblioteki. Chęć, a zapewne i potrzeba przypomnienia tych odległych, żarliwych lat tworzenia, trudnego budowania, wzrostu, przekształcania, zmagania się z nie zawsze przyjazną rzeczywistością w staraniach o rozwój Biblioteki. Czasów, które dla dzisiejszej kadry bibliotecznej są zupełnie nieznane, tak jak dla niemałej części młodszego pokolenia naszego społeczeństwa mało znana jest najnowsza, rodzima historia. Również pragnienie zapisania i utrwalenia dla potomnych wydarzeń z tych jeszcze niezbyt odległych lat, a także dokonań dnia dzisiejszego.