Statystyczna weryfikacja niezawodności przewodów napowierzchniowych linii elektroenergetycznych

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest poświęcony określaniu współczynnika niezawodności dla napowietrznych przewodów linii energetycznych, które są szczególnie wrażliwe na oddziaływania atmosferyczne o charakterze losowym, a nawet stochastycznym. Analiza została przeprowadzona na podstawie istniejącego modelu teoretycznego i jego rozwiązania analitycznego, w którym uwzględniono losowe obciążenie szadzią całego przewodu. Modelowanie komputerowe zostało przeprowadzone za pomocą programu do obliczeń symbolicznych MAXIMA, w którym zrealizowano metodę symulacji Monle-Carlo do znalezienia pierwszych czterech momentów losowych naprężeń w linie oraz jej ugięć. Na ich podstawie dokonano wyznaczenia indeksu niezawodności celem weryfikacji projektu.
This article is devoted to a determination of the reliability index for the overhead power lines, which are extremely sensitive to the variety of atmospheric uncertainty and even stochasticity. The analysis has been carried out on the basis of the existing analytical equation and its solution, where additionally uncertain is hoarfrost loading of the entire cable. Computer modeling was performed in the symbolic algebra package MAXIMA (freeware), where the Monte-Carlo simulation has been implemented. Statistical estimation of up to the first fourth probabilistic moments has been done for the cable stresses and deformations together with a verification of the probabilistic convergence of the method. The main results were used in further determination of the reliability index.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2010 z.62 s.21-33 sum.