Matematyczne i numeryczne metody analizy bifurkacji i dynamiki chaotycznej układów mechanicznych z tarciem i uderzeniami

Abstrakt

Książka obejmuje wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych, związanych z analizą dynamiki bifurkacyjnej i chaotycznej układów mechanicznych z tarciem i uderzeniami. Autorzy przedstawiają oryginalne metody modelowania i analizy wybranych układów mechanicznych niegładkich oraz prezentują nowe wyniki uzyskane w tym obszarze dynamiki nieliniowej układów dyskretnych.

Opis

Książka jest przeznaczona dla studentów, inżynierów i pracowników naukowych z obszaru zagadnień, dotyczących dynamiki układów nieliniowych niegładkich dyskretnych, bifurkacji i chaosu oraz modelowania i metod numerycznych.

Słowa kluczowe

dynamika nieliniowa, analizy dynamiczne, układy z tarciem suchym, układy z uderzeniami, układy kontaktowe, procesy trybologiczne, procesy cieplne, brake mechanisms, modelling and simulations, friction, nonlinear mechanics, nonlinear dynamics

Cytowanie

Awrejcewicz J., Pyryev J., Kudra G., Olejnik., Matematyczne i numeryczne metody analizy bifurkacji i dynamiki chaotycznej układów mechanicznych z tarciem i uderzeniami., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-7283-173-4.